نتایج آرا در حوزه انتخاباتی تنکابن عباس آباد رامسر

شنبه, 13 اسفند 1390 07:19 Ali
چاپ

نتایج انتخابات در حوزه انتخاباتی تنکابن عباس آباد رامسر به دور دوم کشیده شد

جناب دکتر شریعت نژاد با 27698 رای و جناب علی شمس با 24579 رای  به دور دوم کشیده شدند

آخرين ويرايش : يكشنبه, 14 اسفند 1390 07:14