خریدار زمین

چهارشنبه, 02 آذر 1390 14:28 Ali
چاپ

زمین 3 تا 4 هزار متری با سند قیمت مناسب فوری و نقدی خریداریم

منطقه از نشتارود تا نمک آبرود  

 تلفن:   01924892211