خریدار زمین ساحلی به مساحت

جمعه, 28 بهمن 1390 07:56 Ali
چاپ

 

زمین ساحلی 500 تا 1000 متری از منطقه نمک ابرود تا نشتارود خریدارم تلفن 01924753290 

 

 


زمین ساحلی به مساحت 1500 تا 4000 متری جهت شهرک سازی از کلاراباد تا نشتارود خریدارم

09113924353 

 

 


زمین ساحلی داخل شهرک  با سند شش دانگ  جهت ویلا سازی خریدارم 01924892211 

 

 


زمین ساحلی با سند شش دانگ به مساحت 250 متر تا 600 متری در داخل شهرک از منطقه چالوس تا تنکابن

 خریدارم 01924753270

 


آخرين ويرايش : جمعه, 28 بهمن 1390 08:03