ملک تجاری

شنبه, 12 فروردين 1391 12:32 Ali
چاپ

 

 زمین تجاری بر 10 متر در 35

زمین تجاری بر 10 متر در 35 متر با سند شش دانگ قیمت متری 800 هزار تومان

بین عباس آباد و متل قو  تلفن 9113924353

 

زمین تجاری بر 10 متر در 35