پرچم های ایران از آغاز تا کنون

سه شنبه, 30 آذر 1389 23:20 Ali
چاپ

پرچم های ایران از آغاز تا کنون

دوره اساطیری

درفش کاویانی ، نمادی از کاوه آهنگر ، فریدون و جمشید 

هخامنشیان

کوروش کبیر

درفش به جا مانده از کوروش کبیر

فروهر مزین شده به سه رنگ سبز ، سفید ، قرمز به جا مانده از دوران هخامنشیان 

اشکانیان

درفش اشکانیان با خورشید مزین می شده است 

ساسانیان

 درفش کاویانی در دوران ساسانی هم مطرح بوده است

سیاه جامگان

رنگ سیاه نماد پیروان ابومسلم خراسانی 

سرخ جامگان

رنگ سرخ نماد پیروان بابک خرم دین 

غزنویان

 غزنویان

سلجوقیان

سلجوقیان 

تیموریان

 تیموریان

دوران صفویه

مهم ترین و اصلی ترین پرچم دوران صفویه

پرچم شاه اسماعیل

پرچم شاه تهماسب 

افشاریان

افشاریان1

افشاریان2 

دوران زندیه

دوران زندیه 

دوران قاجار

پرچم دوره آقا محمد خان

پرچم دوره محمد شاه

پرچم ایران در دوران ناصرالدین شاه ، مشروطیت و پهلوی

دوران پهلوی

دوران پهلوی 

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی 

آخرين ويرايش : چهارشنبه, 01 دی 1389 00:13